หน้าแรก กัญชา 6 ต้น ที่โนนมาลัย นายแพทย์กิตติ โล่สุวรรณรักษ์

นายแพทย์กิตติ โล่สุวรรณรักษ์

การปลูกกัญชาแบบถูกกฎหมาย