หน้าแรก กัญชา 6 ต้น ที่โนนมาลัย เภสัชกรหญิงกัญญารัตน์ เหล่าปิยะสกุล

เภสัชกรหญิงกัญญารัตน์ เหล่าปิยะสกุล

การปลูกกัญชาแบบถูกกฎหมาย
เกษตรกรมือใหม่ปลูกกัญชาอย่างไรให้ถูกกฎหมาย