รีวิวการอบรมที่ฮาร์โมนีไลฟ์ฟาร์ม

24278
รีวิวการอบรมที่ฮาร์โมนีไลฟ์ฟาร์ม

รีวิวการอบรมที่ฮาร์โมนีไลฟ์ฟาร์ม

นังสือเล่มแรกที่ผมศึกษาเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์เมื่อสมัยกลางปี 2558 คือหนังสือที่มีชื่อว่าสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นที่ไร่ เขียนโดยคุณโช โอกะ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งฮาร์โมนีไลฟ์ฟาร์ม ผมได้ตั้งปณิธานว่าจะต้องไปเยือนสถานที่แห่งนี้ให้ได้ เพื่อที่จะไปศึกษาดูงานและนำความรู้กลับมาพัฒนาที่ไร่ของตนเอง

รีวิวการอบรมที่ฮาร์โมนีไลฟ์ฟาร์ม        และแล้วสิ่งที่ผมตั้งใจไว้ก็เป็นจริง ช่วงต้นปี 61 ผมได้ติดต่อเข้ารับการอบรมการทำเกษตรอินทรีย์ โดยการอบรมจะแบ่งออกเป็น 2 วันซึ่งมีคุณโช โอกะมาเป็นผู้ให้ความรู้ทั้งสองวันเลยครับ หลังจากติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วก็ได้ลงวันเวลาเป็นวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2561 ครับ

รีวิวการอบรมที่ฮาร์โมนีไลฟ์ฟาร์ม

รีวิวการอบรมที่ฮาร์โมนีไลฟ์ฟาร์ม

 

ในส่วนของการอบรมวันแรก

        ในวันแรกเริ่มลงทะเบียน 9.40 น. ผมเดินทางมาถึงประมาณเก้าโมงครึ่ง วันนี้เป็นวันตรุษจีนพอดี ภาพที่ผมเห็นคือมีการจุดประทัดหน้าศาลและคุณโอกะได้แจกอั่งเปาให้กับพนักงานที่เข้าแถวรอรับกันอยู่อย่างตื่นเต้น เป็นภาพที่ประทับใจผมมากครับ โดยคุณโอกะเป็นชายอายุประมาณ 60 สวมกางเกงขายาว เสื้อเชิ้ต พูดภาษาญี่ปุ่น ท่าทีดูกระฉับกระเฉงมาก

รีวิวการอบรมที่ฮาร์โมนีไลฟ์ฟาร์ม

ฮาร์โมนีไลฟ์ฟาร์ม

        เท่าที่ผมเดินสำรวจดู ฮาร์โมนีไลฟ์ฟาร์มแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือส่วนของโรงงานแพ็คบรรจุ แปรรูปพืชผัก และส่วนที่สองเป็นส่วนของแปลงผักชนิดต่าง ๆ บริเวณที่เข้ารับอบรมจะอยู่ภายในอาคารบริเวณชั้น 2 ที่ตกใจคือการอบรมมีคนญี่ปุ่นเข้าร่วมอบรมด้วยจำนวน 4 คนครับ ฮา เจอเพื่อนต่างชาติแล้วไหมนั่น

 

เริ่มการอบรม

        การอบรมนั้นคุณโอกะจะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นตลอดเวลา งงไหมล่ะครับ แล้วจะเข้าใจกันไหม แต่ไม่ต้องตกใจครับเพราะว่าจะมีพี่ที่ทำหน้าที่ล่ามบรรยายเป็นภาษาไทยให้เราได้ฟัง พร้อมทั้งทำหน้าที่ถามหรือตอบในส่ิงที่เราต้องการจะสื่อสารกับคุณโอกะ

รีวิวการอบรมที่ฮาร์โมนีไลฟ์ฟาร์ม-สิ่งที่คุณโอกะเน้นย้ำคืออันตรายจากการใช้สารเคมีของเกษตรกรไทย

-บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของฮาร์โมนีไลฟ์

-จุดเปลี่ยนของการทำเกษตร

-หลักการต่าง ๆ ในการเริ่มต้นทำเกษตรอินทรีย์

พักเที่ยง ทางฟาร์มมีอาหารเที่ยงบริการ

รีวิวการอบรมที่ฮาร์โมนีไลฟ์ฟาร์ม

 

รอบบ่าย

พูดคุยเรื่องกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (EM) การขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์อีเอ็ม

รีวิวการอบรมที่ฮาร์โมนีไลฟ์ฟาร์มรีวิวการอบรมที่ฮาร์โมนีไลฟ์ฟาร์มสาธิตการขยายจุลินทรีย์อีเอ็ม

การทำปุ๋ยหมักโบกาฉิ

รีวิวการอบรมที่ฮาร์โมนีไลฟ์ฟาร์มรีวิวการอบรมที่ฮาร์โมนีไลฟ์ฟาร์มสาธิตการทำปุ๋ยหมักฟาง พูดคุยเรื่องการทำปุ๋ยหมักปลา

รีวิวการอบรมที่ฮาร์โมนีไลฟ์ฟาร์มรีวิวการอบรมที่ฮาร์โมนีไลฟ์ฟาร์มเวลาประมาณ 16.00

ครบ 1 วัน สรุปจบและถามตอบในข้อสงสัยเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับ


 

อบรมวันที่ 2

        การอบรมวันที่ 2 เริ่มต้นเวลา 9.00 น. คุณโอกะเป็นคนที่ตรงต่อเวลามาก อาจจะเป็นเพราะวัฒนธรรมของญี่ปุ่นที่ให้ความสำคัญกับการรักษาเวลา พอเวลา 9.00 ก็เริ่มบรรยายทันทีครับ

รีวิวการอบรมที่ฮาร์โมนีไลฟ์ฟาร์ม

        การอบรมในช่วงเช้าเป็นเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่ในไร่ของตนเอง การวางระบบท่อ ระบบสปริงเกอร์ การใช้น้ำในระบบการทำเกษตรอินทรีย์ โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเริ่มต้นทำเกษตรอินทรีย์คือเรื่องน้ำ ที่ต้องทำให้จบก่อนจะเริ่มทำสิ่งอื่นใด

รีวิวการอบรมที่ฮาร์โมนีไลฟ์ฟาร์ม

รีวิวการอบรมที่ฮาร์โมนีไลฟ์ฟาร์มรีวิวการอบรมที่ฮาร์โมนีไลฟ์ฟาร์ม        นอกเหนือจากน้ำแล้วยังมีเรื่องของการวางแผนผังภายในไร่ รวมไปถึงทิศทางของพระอาทิตย์ที่ขึ้นลง สภาพอากาศในแต่ละพื้นที่ การดูแลเรื่องโรคและแมลง การเก็บเมล็ดพันธุ์ ฯ

รีวิวการอบรมที่ฮาร์โมนีไลฟ์ฟาร์มและยังมีการสาธิตการทำน้ำหมักไล่แมลงที่ใช้ในฮาร์โมนีไลฟ์ทั้ง 2 สูตรอีกด้วย

รีวิวการอบรมที่ฮาร์โมนีไลฟ์ฟาร์ม

 


พักเที่ยง เบรคทานข้าว

เข้าสู่ตอนบ่าย

เป็นการเรียนรู้การปลูกพืชแต่ละประเภท การยกร่อง การให้ปุ๋ยกับพืชแต่ละประเภท แนะนำค่า PH ที่เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด การปรับสภาพดินจากกรดเป็นด่างหรือจากด่างเป็นกรด

จากนั้นลงสู่แปลงจริง เรียนรู้โดยตรงจากการปฏิบัติ อาทิการเพาะเมล็ด การใส่ปุ๋ยหมัก การพ่นปุ๋ยน้ำลงดินและการทดลองปลูกผักสลัด

รีวิวการอบรมที่ฮาร์โมนีไลฟ์ฟาร์มรีวิวการอบรมที่ฮาร์โมนีไลฟ์ฟาร์มรีวิวการอบรมที่ฮาร์โมนีไลฟ์ฟาร์ม        เรื่อยมาจนถึงเวลา 16.00 น. เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการอบรม คุณโอกะได้มอบเกียรติบัตรผ่านการฝึกอบรมให้ผู้เข้ารับการอบรม คุณโอกะได้ย้ำถึงความสำคัญของการทำเกษตรอินทรีย์ในการสร้างอาหารปลอดภัยให้กับเพื่อนมนุษย์ และขอให้ยืนหยัดในสิ่งที่ทำจนกว่าจะสำเร็จครับ

รีวิวการอบรมที่ฮาร์โมนีไลฟ์ฟาร์ม

สรุปผล

        สรุปการอบรมในครั้งนี้ผมได้เรียนรู้อะไรหลาย ๆ อย่าง ผมถือว่าคนเราสามารถทำตัวให้เป็นแก้วที่สามารถรับน้ำได้ตลอดเวลาเหมือนดั่งที่คนเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต มีหลายอย่างที่เป็นความรู้ใหม่ ๆ ที่ผมจะนำไปปรับประยุกต์ใช้กับพื้นที่ของตนเอง และนี่การเป็นประสบการณ์ที่ผมได้ไปเรียนรู้ที่ฮาร์โมนีไลฟ์ฟาร์มที่ผมได้เอามาฝากทุกท่านครับ

 


 

การเดินทางไป

ท่านใดที่สนใจอยากไปเยี่ยมชมไร่ (ไม่ได้เข้าอบรม) ก็สามารถเดินทางไปได้ตามแผนที่นี้ได้เลยนะครับ จะมีเจ้าหน้าที่ของทางไร่พาเข้าเยี่ยมชม แผนที่คลิกที่นี่

ส่วนท่านใดที่ต้องการเข้ารับการอบรมก็สามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ฮาร์โมนีไลฟ์ฟาร์ม หรือโทรสอบถามเรื่องวันเวลาการอบรมได้ที่เบอร์ของสำนักงานใหญ่ได้เลยครับ Web site : http://harmonylife.co.th

ค่าอบรมอยู่ที่ 2400 บาท อบรม 2 วัน รวมทั้งมีอาหารเที่ยงทั้ง 2 วันครับ

ส่วนเรื่องที่พักจะไม่รวมอยู่ในราคานี้นะครับ ต้องจ่ายค่าที่พักเองต่างหากซึ่งมีที่พักอยู่ใกล้ฟาร์มประมาณ 2 กิโลเมตรครับ

หรือถ้าไม่สะดวกก็สามารถติดตามเทคนิคและทิปต่าง ๆ ที่ผมจะลงไว้ให้ใน Website และ Youtube ของผมได้เลยครับ

 


 

เรียนรู้ ลงมือทำ ปรับปรุง แก้ไขจนสำเร็จ

ยืนหยัดในสิ่งที่ทำ ความสำเร็จเริ่มต้นที่ตัวเรา

จัดไป !


 

วิดีโอรีวิวการอบรมที่ฮาร์โมนีไลฟ์

Web site : http://harmonylife.co.th

Farm workshop : Farm workshop