จุลินทรีย์กับสารเคมี ใช้ร่วมกันได้ไหม

28043
จุลินทรีย์กับสารเคมี ใช้ร่วมกันได้ไหม

จุลินทรีย์กับสารเคมี ใช้ร่วมกันได้ไหม

หลายท่านสอบถามผมเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องจุลินทรีย์กับสารเคมีสามารถนำมาใช้ร่วมกันได้ไหม

เรามาดูกันก่อนว่าจุลินทรีย์นั้นคืออะไร

        จุลินทรีย์คือ สิ่งมีชีวิตเล็กๆที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นจนกว่ามันจะเกาะกลุ่มกัน จุลินทรีย์มีอยู่ในธรรมชาติ ทั้งในน้ำ ในอากาศและในดิน ในการทำเกษตรจุลินทรีย์มีประโยชน์ต่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้เป็นอย่างดี และยังช่วยในการย่อยสลายวัตถุอินทรีย์ในการทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำอีกด้วย

ทีนี้มาดูความหมายของสารเคมีกัน

        สารเคมีหมายถึงสารอนินทรีย์ หรือสารอินทรีย์ที่มีสามารถระบุโมเลกุลของสารได้ อาจปรากฏอยู่ในธรรมชาติ หรือถูกสังเคราะห์ขึ้นจากปฏิกิริยาต่าง ๆ (สารเคมีในความหมายกว้าง ๆ )

ในที่นี้ถ้าเป็นยาฆ่าหญ้าหรือยาฆ่าแมลงจะเป็นสารที่มีฤทธิ์ทำลาย ถ้าโดนสิ่งมีชีวิตจะทำให้วัชพืชหรือสิ่งมีชีวิตตายนั่นเอง


แล้วใช้ร่วมกันได้ไหม

        เพราะฉะนั้นจุลินทรีย์คือกลุ่มของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เมื่อนำไปผสมกับสารเคมี ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลงที่มีฤทธิ์ทำลาย จุลินทรีย์ดีเหล่านั้นก็จะตายเมื่อผสมไปด้วยกัน

แต่หลายท่านก็อาจมีความจำเป็นที่จะต้องใช้สารเคมีบ้าง ผมก็วิธีแนะนำดังนี้

        การใช้จุลินทรีย์กับสารเคมีในการทำเกษตร ถ้าเป็นถังฉีดควรผสมคนละถัง จะให้ดีควรซื้อถังใหม่แยกกันใช้จะดีกว่า หรือถ้ามีถังเดียวจริง ๆ ก็ควรล้างให้สะอาดก่อนนำไปใช้ การฉีดพ่นควรห่างกันอย่างน้อย 5-7 วันเพื่อจะทำให้จุลินทรีย์ที่ฉีดไปมีประสิทธิภาพสูงสุดครับ

ส่วนท่านใดที่ใช้ปุ๋ยเคมีทางดินและต้องการใช้จุลินทรีย์หรือน้ำหมักผ่านการฉีดพ่นก็สามารถทำได้เลยนะครับ


วิดีโอจุลินทรีย์กับสารเคมี สามารถใช้ร่วมกันได้ไหม

สิ่งที่อยากจะบอก

        แต่สิ่งสำคัญที่ผมเน้นย้ำเสมอคือ เราควรลดละเลิกการพึ่งพาสารเคมีที่ผลอันตรายต่อตัวเราและสิ่งแวดล้อม เพราะเมื่อเราใช้สารเคมีไปมาก ๆ มันก็จะทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ดินเปรี้ยว ดินแข็งขาดสารอาหาร ที่สำคัญเมื่อมันสะสมเข้าสู่ร่างกายก็จะทำให้เกิดการเจ็บป่วยในภายหลัง ถึงตอนนั้นเงินเท่าไหร่ก็ซื้อสุขภาพดีกลับคืนมาไม่ได้แล้วนะครับ

ในเมื่อเรามีทางเลือกชีวภาพมากมายให้เลือกใช้

แล้วทำไมต้องเอาร่างกายไปเสี่ยงกับสารเคมี

เริ่มที่ตัวเอง เพื่อตัวเราเองครับ