ฟางข้าว สิ่งมีค่าที่หลายคนมองข้าม

21873

ฟางข้าว

สิ่งมีค่าที่หลายคนมองข้าม

ฟางข้าว หลังจากฤดูทำนาแล้ว สิ่งที่เราห็นตามท้องนานั้นก็คือฟางข้าวที่เหลือทิ้ง ฟางข้าวสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมาย นำมาทำปุ๋ยหมัก ปลูกเห็ดฟาง คลุมดินสำหรับปลูกพืชเพื่อให้ความชุ่มชื้น ฯลฯ แถมตอซังข้าวเราก็ไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดได้อีกทาง แต่ส่วนมากก็จะถูกไฟใหม้หมด เนื่องจากไฟลามทุ่ง บทความนี้เขียนปลายเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นช่วงสิ้นสุดฤดูทำนา เห็นหลายที่เกษตรกรมักจะเอาความง่ายเป็นหลักโดยการเผาฟางในที่นาของตนเอง ผลเสียที่ตามมาของการเผาฟางคือ การทำให้เกิดการเสื่อมของหน้าดิน โครงสร้างดินเปลี่ยนไป เนื้อดินจับตัวกันแน่น แข็ง สูญเสียอินทรีย์วัตถุในดิน จุลินทรีย์ ไส้เดือนและแมลงที่มีประโยชน์ตาย อีกทังทำให้สูญเสียปุ๋ยพืชสดอย่างดีที่จะเกิดจากการย่อยสลายของฟางข้าวและตอซัง ซึ่งจะเป็นปุ๋ยอย่างดีให้กับพืชในฤดูกาลต่อไป ทั้งยังทำให้เกิดมลพิษและสร้างภาวะโลกร้อนเข้าไปอีก

ทีนี้อยู่ที่เรา ว่าจะทำยังไงให้ได้ฟางที่เหลือจากการสีข้าว

1.หลังสีข้าวเสร็จก็เอารถไปขนมาไว้ในที่ต้องการ
2.ขนข้าวใส่รถ แล้วนำมาสีด้วยรถสี ให้ฟางตกในบริเวณที่เราต้องการ
3.ใช้เครื่องอัดฟางก้อนไปเลย วิธีนี้อาจมีค่าใช้จ่ายในการอัดต่อก้อน แต่ข้อดี คือสะดวกในการขนย้ายและประหยัดพื้นที่ในการเก็บรักษา

ประเด็นที่จะสรุปคือ

ถ้าจะทำเกษตรควรหาฟางข้าวมาเก็บไว้บ้าง เพราะใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง ตอนนี้อาจยังคิดไม่ออกว่าจะเอามาทำอะไร แต่ตอนได้ใช้จะเสียดายมากที่ไม่ได้เก็บไว้ ยิ่งตอนเข้าช่วงหน้าแล้งฟางจะหายากมาก (ปลูกพืชแล้วแดดจัดต้องหาฟางคลุมดิน) ตอนนี้ถ้าเห็นฟางข้าวก็เล็ง ๆ ไว้นะครับ (หลังฤดูทำนำ)อาจเป็นฟางข้าวของที่นาเราเองหรือขอซื้อจากที่นาข้าง ๆ ไว้ก็ได้ มีแล้วไม่ได้ใช้ ดีกว่ายามได้ใช้แล้วไม่มี !

ปล.จากประสบการณ์จริงที่ต้องวิ่งหาฟางข้าวตอนช่วงหน้าแล้ง เก็บไว้เถอะครับ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาวิ่งหาเหมือนผม

ผมสรุปให้แล้วนะครับ !