วิธีขยายเชื้อไตรโคเดอร์มา

81750
การขยายเชื้อไตรโคเดอร์มา
Cr images : http://www.projectnoah.org

วิธีขยายเชื้อไตรโคเดอร์มา

ในการทำเกษตร สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาสำหรับการปลูกพืชนั้น คือโรคที่เกิดขึ้นทางดินจนเป็นผลกระทบต่อพืชที่ลุกลามไปทั่วลำต้นและใบของพืช โดยสาเหตุหลัก ๆ ที่ทำให้เกิดโรคทางดินนั้นก็คือ ดินมีความชื้นจนเกิดโรคสะสม การปลูกพืชชนิดเดิมในแปลง หรือแม้กระทั้งปลูกพืชไปแล้วเกิดโรคตามมาทีหลังก็ยังมี ในที่นี้ผมหมายรวมถึงพืชทุกชนิดที่ปลูกแล้วเกิดโรคเชื้อราทางดิน

การดูแลรักษาและป้องกันโรคที่มากับดิน

ในการทำเกษตรอินทรีย์แล้วจะใช้เชื้อราชนิดหนึ่งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อราทางดิน เชื้อตัวนั้นมีชื่อว่าไตรโคเดอร์มา พูดง่าย ๆ คือใช้เชื้อราที่กินเชื้อราตัวอื่นเป็นอาหาร

วิธีขยายเชื้อไตรโคเดอร์มา
Cr images : www.moldbacteria.com

ไตรโคเดอร์มา คืออะไร

เชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นปรสิตสำหรับเชื้อราชนิดอื่น ๆ โดยเชื้อราไตรโครเดอร์มาจะดำรงชีวิตอยู่ในดิน อาศัยเศษซากพืช และซากสัตว์ และแหล่งอินทรียวัตถุเป็นแหล่งอาหาร สามารถพบได้โดยทั่วไป เจริญได้รวดเร็วบนอาหารเลี้ยงเชื้อ

โดยเชื้อราไตรโคเดอร์มา จะสร้างเส้นใยสีขาวและผลิตโคนิเดีย (Conidia) หรือสปอร์ รวมเป็นกลุ่มเห็นเป็นสีขาว เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้ม เชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นเชื้อราที่ปฏิปักษ์ต่อเชื้อราอื่นที่เป็นสาเหตุของโรคพืชหลายชนิด

เชื้อไตรโคเดอร์มาจะใช้วิธีแทงรากเข้าสู่ภายในเส้นใยของเชื้อราชนิดอื่นแล้วแย่งกินอาหารของเชื้อราอื่นๆ รวมถึงการปล่อยเอนไซม์หรือสารปฏิชีวนะเพื่อทำลายและกินเชื้อราอื่นเป็นอาหาร นอกจากนี้พบว่าเชื้อราไตรโคเดอร์มา สามารถชักนำให้ต้นพืชสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคและโรคพืชต่าง ๆ ได้ดีขึ้นอีกด้วย

ซึ่งในวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีขยายเชื้อไตรโคเดอร์มา เพื่อทำเป็นน้ำหัวเชื้อพร้อมนำไปใช้ได้เลย จะสะดวกกับเกษตรกรเพราะสามารถนำเชื้อที่ทำไปเจือจางน้ำเปล่าในการให้ทางดินได้เลย

ภาพลักษณะการเข้าทำลายเชื้อราชนิดอื่น

วิธีขยายเชื้อไตรโคเดอร์มา
Cr images : http://www.projectnoah.org

ประโยชน์ของเชื้อไตรโคเดอร์มา

 • สามารถลดกิจกรรมของเชื้อราสาเหตุของโรคพืช โดยสามารถพันรัดเส้นใยแล้วปลดปล่อยเอนไซม์ จากภายในของเส้นใย ส่งผลให้เกิดการเจริญของเส้นใยของเชื้อโรคลดลงอย่างมาก
 • สามารถลดปริมาณเชื้อราสาเหตุโรคพืช เชื้อราไตรโคเดอร์มาสามารถเข้าไปทำลายส่วนที่เป็นกิจกรรมการเจริญ และการพัฒนาของเส้นใย เพื่อเข้าทำลายพืชอาศัยตลอดจนกิจกรรมเพื่อสืบพันธุ์หรือส่วนโครงสร้างเพื่อ ขยายพันธุ์ของเชื้อโรค ทำให้ส่งผลปริมาณเชื้อราสาเหตุโรคพืชลดลงจนอยู่ในระดับที่ไม่สามารถก่อให้ เกิดความเสียหายรุนแรงกับพืชที่ปลูกได้
 • สามารถเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของพืชให้เร็วขึ้น ทำให้ต้นพืชมีความต้านทานต่อโรค
 • เชื้อราไตรโคเดอร์มา ช่วยเร่งกระบวนการย่อยสลายอินทรียวัตถุในดินให้เร็วขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดินให้แก่พืชได้อีกด้วย
 • ช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอกให้เมล็ดพันธุ์ และเป็นการป้องกันการเข้าทำลายของเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคกับเมล็ดพันธุ์ที่นำมาเพาะ
 • จากงานวิจัยพบว่าผู้ที่ใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มาตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ด จะทำให้ต้นกล้าที่เพาะได้มีความต้านทานต่อโรคได้ดี และมีอัตราการเจริญเติบโตเร็วกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา

ข้อควรระวังในการใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา

 • การใช้งานเชื้อราไตรโครเดอร์มาให้ได้ผล ควรใช้อย่างน้อยทุกๆ 7-10 วัน สำหรับในพื้นที่ปลูกพืชเป็นประจำหรือพืชยืนต้น ควรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาปีละ 2 ครั้ง หรือทุก ๆ 6 เดือน เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณ เชื้อราไตรโคเดอร์มาในดิน ให้มีอยู่ตลอดไป
 • กรณีฉีดพ่นควรเลือกฉีดพ่นเชื้อราในช่วงเวลาเย็นถึงค่ำ หรือช่วงที่แสงแดดไม่แรงเกินไป และแนะนำให้ใช้สารจับใบร่วมกับการฉีดพ่นเชื้อราจะทำให้การใช้ เชื้อราไตรโครเดอร์มา มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ควรงดใช้สารเคมีที่ออกฤทธิ์กำจัดเชื้อราในช่วงที่มีการใช้งานเชื้อราไตรโคเดอร์มาอยู่
 • เชื้อราไตรโครเดอร์มาเป็นเชื้อราที่กินเชื้อราอื่นๆ เป็นอาหาร ดังนั้นควรงดใช้ เชื้อราไตรโครเดอร์มานี้กับแปลงเพาะเห็ด (เนื่องจากเห็ดเป็นพืชอยู่ในกลุ่มราเช่นกัน)
 • เชื้อราไตรโครเดอร์มา เป็นเชื้อราที่ไม่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ โดยเฉพาะคน และสัตว์จึงเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการปลูกพืชปลอดสารพิษ
 • ควรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อการป้องกันการเกิดโรคจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุด

ที่มา : ศูนย์บริหารศัตรูพืช จ.ขอนแก่น/ กรมวิชาการเกษตร/ ศูนย์วิจัยเอสวีกรุ๊ป

 


 

การขยายเชื้อไตรโคเดอร์มา

 • หัวเชื้อไตรโคเดอร์มา 1 ซอง
 • น้ำตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม
 • น้ำเปล่า 20 ลิตร

วิธีการขยาย

 1. เทน้ำลงถัง แล้วละลายน้ำตาลทรายแดงในน้ำ
 2. เทผงหัวเชื้อลงไป กวนให้เข้ากัน หมักทิ้งไว้ 2 วัน ก็สามารถนำไปใช้ได้
 3. สามารถกรอกขวดเก็บไว้ใช้ได้เลย ส่วนหัวเชื้อที่ขยายรอบต่อไปตักเก็บไว้ 1 ลิตร

 

วิดีโอ วิธีขยายเชื้อไตรโคเดอร์มา

วิดีโอ ผลการขยายเชื้อไตรโคเดอร์มา

วิธีใช้หัวเชื้อที่ขยายแล้ว

50-100 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร รดราดหรือผ่านท่อน้ำหยด สำหรับลงทางดิน

วิธีขยายเชื้อไตรโคเดอร์มา ในรอบต่อไป

 • ตักหัวเชื้อที่ได้รับการขยายแล้วเก็บไว้ 1 ลิตรทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือนเพื่อให้เชื้อเดินเต็มที่
 • เตรียมน้ำไว้ 20 ลิตร
 • น้ำตาลทรายแดง 1-2 กก.
 • นำทุกอย่างลงผสมกันเหมือนการขยายรอบแรก รอให้ครบ 2 วันก็นำหัวเชื้อไปใช้ได้เลย
 • ส่วนการขยายรอบต่อ ๆ ไปก็ทำเหมือนเดิม

 

การใช้ไตรโคเดอร์มากับเชื้อราชนิดอื่น

ข้อควรรู้ ควรใช้ไตรโคเดอร์ (รักษาโรคพืช)มาแยกจากเชื้อบีที (กำจัดหนอน) และบิวเวอร์เรีย (กำจัดเพลี้ย,แมลงปากดูด) เพราะไตรโคเดอร์มาจะกินเชื้อทั้งสอง แต่บีทีกับบิวเวอร์สามารถใช้ควบคู่กันได้

จึงสรุปได้ว่า ไตรโคเดอร์มาใช้ทางดิน และบีทีกับบิวเวอร์เรียใช้ทางใบ

จำหน่าย

เชื้อไตรโคเดอร์มา กำจัดโรคพืช

บีที กำจัดหนอน

บิวเวอร์เรีย+เมธาไรเซียม กำจัดเพลี้ยและแมลงปากดูด

พร้อมใช้

เกษตรอินทรีย์

พิเศษสุด

หัวเชื้อทั้ง 3 ตัวนี้สามารถนำไปขยายได้ไม่รู้จบ

นำไปลดต้นทุนและขยายใช้ได้เรื่อย ๆ

ไตรโคเดอร์มา ป้องกันโรคทางดิน

บีทีกับบิวเวอร์เรีย ป้องกันศัตรูพืชทางใบ

สนใจติดต่อที่ line@ : @organicshop

หรือคลิกที่รูปด้านล่างได้เลยครับ

line@ : @organicshop

 

จะไปเสี่ยงกับสารเคมีอยู่ทำไม ?

ในเมื่อมีสิ่งที่ปลอดภัย รอคุณอยู่

สุขภาพคุณ ! คุณเท่านั้นที่เลือกเอง