ไตรโคเดอร์มา

การขยายเชื้อไตรโคเดอร์มา
trichoderma