วิธีเพาะเมล็ดถั่วลันเตา

วิธีเพาะโต้วเหมี่ยว
โต้วเหมี่ยวผัดน้ำมันหอย