เกษตร 4.0 ยุคที่เกษตรกรไทยต้องรู้ !

233181
เกษตร 4.0

เกษตร 4.0 ยุคที่เกษตรกรไทยต้องรู้ !

มื่อกลางปี 2559 ที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้ออกนโยบายหนึ่งออกมา ซึ่งผมเห็นว่าเป็นนโยบายที่สนับสนุนวงการเกษตรแบบพลิกแนวคิดไปเลย ที่ผมให้ความสนใจนั้นคือไม่ใช่นโยบายที่พยุงราคาผลผลิตพืชเกษตรอย่างที่แล้ว ๆ มาแต่อย่างใด แต่เป็นนโยบายที่ปรับเปลี่ยนวิธีคิดการทำเกษตรแบบเดิมไปเลย นั่นก็คือ Thailand 4.0 

แล้วกว่าจะมาถึงยุค 4.0 เราผ่านยุคอะไรมาบ้าง

 • ยุค 1.0 เน้นการเกษตรเป็นหลัก ผลิตและขายพืชไร่ พืชสวน ส่วนมากเป็นพืชเชิงเดี่ยว
 • ยุค 2.0 เน้นอุตสาหกรรมเบา
 • ยุค 3.0 เน้นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก
 • ยุค 4.0 เน้นเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม Value-Based Economy

แนะนำทำความเข้าใจกับแต่ละยุคก่อน (อธิบายครบ จบในคลิปเดียว)

 ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าในยุค Thailand 4.0 จะเน้นในเรื่องอะไรบ้าง

 1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (จะเห็นได้ว่าการทำเกษตรกรรมอยู่ในข้อ 1 เลย)
 2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
 3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
 4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
 5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง

        ยุคเกษตร 4.0 อ้างอิงคำพูดของนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวว่าได้วางแผนระยะยาวไว้ 10 ข้อดังนี้

 1. ส่งเสริมเกษตรกรให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
 2. เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ
 3. คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมรวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 4. แก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร
 5. พัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบที่มีอยู่ให้ทันสมัย
 6. เน้นทำปศุสัตว์แปลงใหญ่ให้ความสำคัญกับอาหารสุขภาพ
 7. เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
 8. ปรับการผลิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 9. เน้นทำวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น
 10. บูรณาการการทำงานร่วมกันในทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ครอบคลุมทุกมิติ

ความคิดเห็นส่วนตัว

        ในส่วนของผมนั้นจะขอพูดถึงด้านการเกษตรเป็นหลักครับ เกษตรกรในปัจจุบันจะปลูกแต่พืชเชิงเดี่ยว ไม่ว่าจะเป็น อ้อย มันสัมปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ปาล์ม ฯ

ข้อเสียของการปลูกพืชเชิงเดี่ยวคือเสี่ยงต่อการขาดทุนถ้าราคาตกต่ำ ถ้าพูดถึงราคาผลผลิตยิ่งแล้วใหญ่ ดิ่งลงอย่างมากเมื่อเทียบกับค่าแรง น้ำมัน ปุ๋ยยาที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่มีทีท่าว่าจะลดลง และเป็นการดีที่ภาครัฐได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาคการเกษตรที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนและประเทศนี้มาอย่างยาวนาน

การทำเกษตร 4.0 เป็นการพลิกแนวคิดของเกษตรที่จะต้องมีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี การแปรรูป และการทำตลาดเองควบคู่กันไปด้วย อีกโครงการหนึ่งที่ผมเห็นว่าดีคือ โครงการ Young smart farmer ที่ได้ทำการคัดเลือกเยาวชนผู้ที่สนใจในการทำเกษตรมาเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการทำเกษตรยุค 4.0 ไปด้วยอีกทางหนึ่ง

        เน้นจากคนรุ่นใหม่ในการพาเกษตรกรรุ่นพ่อแม่มาทำการเกษตรแบบสมัยใหม่ ซึ่งเกษตร 4.0 เน้นการบริหารจัดการโดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่นการใช้แอพพลิเคชันตรวจสอบความชื้น ความอุดมสมบูรณ์ของดินและสภาพอากาศ เป็นต้น

จากเกษตรกรธรรมดาเปลี่ยนมาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านเกษตร สร้างแบรนด์ ปลูกเอง ขายเอง ทำตลาดเอง มี Story ที่ใช้ในการเพิ่มมูลค่าสินค้า มีการวางแผนจดบันทึกการเพาะปลูกในครั้งต่อไป

ทั้งหมดนี้เพื่อให้เป็นเกษตรกรที่สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น สุดท้ายก็มาร่วมกันสร้างเครือข่ายสังคมเกษตรให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และแบ่งปันเพื่อนำสิ่งที่งดงามกลับคืนสู่สังคม


        ถ้าเพื่อน ๆ เข้ามาอ่านบทความนี้แสดงว่ามีความสนใจในการทำเกษตรอยู่ไม่มากก็น้อย แล้วเพื่อน ๆ ตอนนี้เตรียมพร้อมรึยังที่จะเข้าสู่ยุคเกษตร 4.0 ผมว่าเตรียมตัวไว้บ้างก็ดีนะครับ จะได้มาเป็นอีกแรงที่ร่วมกันผลักดันยุคเกษตร 4.0 ให้กลายเป็นความจริง ผมหวังไว้อย่างนั้นจริง ๆ

บทความย่อมมีที่มา จากบทความ

 

Advertisement
แบ่งปัน
บทความก่อนหน้านี้Farm from a box
บทความถัดไปเกษตรอินทรีย์ มีดีอะไร !
สวัสดีครับ ผมชื่ออดิศักดิ์ เหล่าพิมพ์ ผมเป็นคนหนึ่งที่หลงใหลในการทำเกษตร ผมจึงขอนำความรู้และประสบกาณ์ที่ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ มาถ่ายทอดและแบ่งปันให้กับผู้ที่สนใจครับ ทั้งในเว็บไซต์ยังมีความรู้เกี่ยวกับเทรนด์เกษตรในอนาคตและรีวิวหนังสือเกษตรที่ส่งตรงถึงหน้าจอคุณ และพิเศษสุดวิดีโอความรู้ครบเครื่องเรื่องเกษตรอินทรีย์ที่พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง กดรูป youtube ด้านล่างแล้วไปสนุกกันเลยครับ อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับคลิปดี ๆ ทุกสัปดาห์นะคร้าบ