การต่อระบบท่อน้ำหยด

47931
การต่อระบบท่อน้ำหยด

การต่อระบบท่อน้ำหยด

น้ำถือเป็นส่วนสำคัญและเป็นหัวใจหลักของการทำเกษตร เมื่อมีการเพาะปลูกเกษตรกรควรที่จะเตรียมพร้อมเกี่ยวกับที่มาของแหล่งน้ำไว้ให้ดี แต่ในบางครั้งในพื้นที่ห่างไกลน้ำก็มีจำกัดกว่าที่จะนำมารดพืชอย่างเรี่ยราดไปกับดิน เราจึงหันมาทำเป็นระบบน้ำหยดแทน เพราะการรดไปกับพื้นน้ำอาจจะไหลหนีไปทางอื่น จะมีก็แต่ส่วนน้อยเท่านั้นที่ซึมลงบริเวณรากพืช ต่างจากระบบน้ำหยดที่เราสามารถตั้งความถี่ในการหยดของน้ำทำให้มีการหยดลงดินอย่างสม่ำเสมอและไม่มีการไหลหนีของน้ำ ทั้งยังช่วยในการประหยัดน้ำได้อีกทางด้วย

        บทความนี้จะเกี่ยวกับระบบน้ำหยดที่ผมนำมาต่อใส่ในสวนกาแฟและสวนกล้วยหอมทองของผมเอง โดยการทำระบบน้ำหยดนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับพืชทุกชนิดที่เราต้องกา ส่วนสถานที่ซื้อก็สามารถไปซื้อได้ที่ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ครบวงจรในตัวจังหวัดอย่างโกลบอลเฮ้าส์ ไทวัสดุ เป็นต้น ซึ่งระบบน้ำหยดที่ผมนำมาต่อให้ดูเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งของหลาย ๆ แบบเท่านั้น โดยการต่อระบบน้ำหยดสามารถประยุกต์ต่อได้เป็นสิบ ๆ แบบขึ้นอยู่กับความต้องการของตัวเราเอง ผมแนะนำว่าถ้าต้องการวางระบบน้ำหยดในสวนของเราควรไปปรึกษาคนขายเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของเราจะตรงที่สุดครับ

 

วิดีโอชุดระบบท่อน้ำหยดที่ผมใช้

 

วิดีโอระบบท่อน้ำหยดในสวนกาแฟ

 

วิดีโอระบบท่อน้ำหยดในสวนกล้วย

 

ถ้าเพื่อน ๆ สนใจ แนะนำให้ไปปรึกษาคนขายจะตรงกับความต้องการของเราที่สุดครับ