วิธีทำน้ำหมักมูลไส้เดือน

16069
วิธีทำน้ำหมักมูลไส้เดือน

วิธีทำน้ำหมักมูลไส้เดือน

มูลไส้เดือนสามารถเลี้ยงเอาเองหรือหาซื้อได้ตามร้านขายต้นไม้ครับ

อัตราส่วน

มูลไส้เดือน     1  ส่วน

น้ำเปล่า        5  ส่วน

วิธีทำ

เทส่วนผสมคนให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 1 คืน แล้วกรองเอาเฉพาะน้ำ

วิธีใช้

ใช้น้ำหมักมูลไส้เดือน 2 ซีซี ต่อ น้ำเปล่า 1 ลิตร

ใช้รดหรือฉีดพ่นทางใบเป็นอาหารเสริม 1-2 ครั้ง/สัปดาห์

คลิปวิธีการทำน้ำหมักมูลไส้เดือน