อธิศพัฒน์ วรรณสิทธิ์

รีวิวหนังเกษตรอินทรีย์ ภาคปฏิบัติ 3

รายละเอียด

ผู้เขียน : อธิศพัฒน์ วรรณสุทธิ์

ราคา : 260 บาท


เกษตรกรต้นแบบ Smart Farmer

ชีวิตนี้จะไม่จน ถ้าได้รู้จักอธิศพัฒน์ วรรณสุทธิ์ คือคอลัมน์แรกที่ผมได้เจอทางอินเทอร์เน็ต ในภาพมีพื้นหลังเป็นแปลงเกษตรพืชนานาชนิด ด้วยความสงสัยจึงลองค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตพบว่า อาจารย์อธิศพัฒน์ วรรณสุทธิ์ เป็นผู้ชนะเลิศในโครงการ Smart Farmer ซึ่งจัดขึ้นโดย dtacซึ่งอาจารย์ได้เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์แบบยั้งยืนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีการทำเกษตรอินทรีย์ให้เห็นเป็นตัวอย่างเชิงประจักษ์ว่า การทำเกษตรอินทรีย์บนผืนแผ่นดินไทยสามารถทำได้จริงและเลี้ยงตัวเองได้ โดยมีการให้ความรู้ที่ไร่อธิศพัฒน์ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย และเดินทางเผยแพร่ความรู้ที่ต่างประเทศด้วย

       อาจารย์อธิศพัฒน์ ได้รวบรวมความรู้กลั่นเรื่องเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรออกมาเป็นหนังสือเกษตรอินทรีย์ ภาคปฏิบัติ 3 ซึ่งออกตัวไว้ก่อนว่าหนังสือเล่มนี้ไม่มีขายตามร้านขายหนังสือทั่วไป ต้องสั่งทาง Fanpage หรือเว็บไซต์ของอาจารย์เท่านั้น หลังจบบทความนี้ผมจะลงลิ้งค์สำหรับการสั่งซื้อหนังสือไว้ให้ด้วยครับ ปัจจุบันหนังสือเกษตรอินทรีย์ ภาคปฏิบัติ 3 เป็นหนังสือที่ผ่านการปรับปรุงและเพิ่มเติมสิ่งที่ตกหล่นมาจาก เล่ม 1 และ 2 ซึ่งเนื้อหาในเล่มนี้เกิดจากการศึกษาค้นคว้าจนแน่ใจเกี่ยวกับวิธีการทำเกษตรอินทรีย์ ไม่ว่าจะเป็นสูตรปุ๋ยและวิธีการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ โดยหนังสือเล่มนี้จะเป็นแนวทางทำเกษตรให้กับผู้ที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตัวเอง

เนื้อหาในหนังสือ

เกษตรอินทรีย์ ทางรอดไม่ใช่ทางเลือก

        การนำแบบอย่างเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาใช้ในการดำรงชีวิต อาจารย์จะยึดหลักในการทำเกษตรแบบพึ่งพาตนเองในทุก ๆ ขั้นตอนกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยต่อตัวเกษตรกรเองและผลผลิตที่ส่งไปถึงมือของผู้บริโภคก็ต้องมีความ 100% แต่ในความป็นจริงทุกวันนี้ เกษตรกรประสบปัญหาเกี่ยวกับการทำเกษตรที่ต้องใช้สารเคมีจำนวนมาก เป็นหนี้เป็นสิน ผืนดินสภาพแวดล้อมก็ถูกทำลายด้วยพิษของสารเคมี สุดท้ายเกษตรเจ็บป่วยเนื่องจากได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย มองในมุมนี้ถือว่าขาดทุนทุก ๆ ด้าน ทั้งกาย ใจ และสิ่งแวดล้อม ถึงเวลาแล้วที่เราเกษตรกรทั้งหลายต้องหันมาใส่ใจสุขภาพของตัวเราเอง โดยการทดลองทำเกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ลดต้นทุนการผลิตเพราะเราสามารถหาวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นฟางข้าว หญ้า มูลสัตว์ กากถั่ว แกลบ ฯ นอกจากราคาถูกและหาได้ง่ายแล้ว ยังทำให้ดินดีสิ่งแวดล้อมดีและทำให้ผลิตที่ออกมามีคุณภาพอีกด้วย ที่สำคัญคุณภาพชีวิตของเกษตรกรยังดีขึ้นอีกด้วย เป็นการได้กำไรทั้งกายใจเพิ่มตามด้วยสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นเป็นลำดับ

อธิศพัฒน์ วรรณสิทธิ์        สิ่งสำคัญที่อาจารย์ได้เน้นย้ำเสมอว่าการที่เราจะเปลี่ยนจากเกษตรเคมีมาเป็นเกษตรอินทรีย์ คือต้องเปลี่ยนที่ใจเราเป็นสำคัญก่อน เพราะผู้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์ต้องล้างใจจากความเชื่อเดิม ๆ ว่าการทำเกษตรต้องใช้สารเคมีเท่านั้นจึงจะได้ผล เปลี่ยนความเชื่อมาเป็นการทำเกษตรแบบพึ่งพาธรรมชาติ ค่อยเป็นค่อยไป เดินทีละก้าวอย่างมั่นคง เกษตรอินทรีย์เป็นสิ่งที่ไม่ไกลเกินฝัน ถ้าเราปรับเข็มทิศมาเป็นการทำประโยชน์เพื่อผู้คนและสิ่งแวดล้อมเป็นที่ตั้ง แล้วความสุขจากใจจะหลั่งไหลออกมาไม่รู้จบ

เกษตรยุคใหม่

        เนื้อหาในหนังสือได้อธิบายเรื่องธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืช ไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม และในปัจจุบันไร่อธิศพัฒน์ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในฟาร์มเกษตรอินทรีย์ เพื่อบันทึกข้อมูลและวางแผนการปลูกพืช โดยบันทึกเกี่ยวกับอุณหภูมิ ความชื้น แสงสว่าง ปริมาณน้ำฝน ความชื้นสัมพัทธ์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตทั้งสิ้น การบันทึกผ่านมือถือซึ่งเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นตัวเชื่อมสัญญาณ และยังมีเซนเซอร์ตรวจจับค่าต่าง ๆ เพื่อส่งสัญญาณไปให้ปั้มน้ำสปริงเกอร์ หลอดไฟ ทำตามความต้องการของพืชอีกด้วย เรียกได้ว่าไร่อิธศพัฒน์เป็นระบบ Smart Farm เต็มรูปแบบอย่างแท้จริง

อธิศพัฒน์ วรรณสิทธิ์เทคนิคต่าง ๆ

        หนังสือเล่มนี้อัดแน่นไปด้วยความรู้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสูตรปุ๋ยที่สามารถนำไปใช้ได้ผลจริง เนื่องจากผ่านการทดลองกับพืชตามวิถีอินทรีย์แล้วได้ผลเป็นอย่างดี ปุ๋ยสูตรหนึงที่เป็นที่กล่าวขวัญกันมากก็คือ อาหารจานด่วน ซึ่งเป็นการนำจุลินทรีย์หน่อกล้วย+ฮอร์โมนไข่+ปุ๋ยนมหมัก ที่สามารถนำไปใช้กับพืชได้ทุกชนิดและก็ได้รับการยืนยันจากลูกศิษย์ของอาจารย์ที่นำไปใช้แล้วได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ก็ได้เขียนบอกไว้อย่างละเอียดในเล่มด้วย พร้อมด้วยการสอดแทรกเทคนิคความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำปุ๋ยและการให้ธาตุไว้อย่างครบถ้วน

        นอกจากปุ๋ยแล้วยังมีเทคนิคต่างอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเชื้อไตรโครเดอร์มาในการควบคุมโรคพืช การทำยาฆ่าหญ้าสูตรปลอดภัยต่อผู้ใช้ ปุ๋ยยูเรียน้ำจากธรรมชาติ การทำปุ๋ยหมักเงินล้าน ปุ๋ยหมักจากพืชและสัตว์ สูตรน้ำหมักไล่แมลงในการนำไปใช้ควบคุมศัตรูพืช วิธีเลี้ยงไส้เดือน การทำระบบให้น้ำพืชอย่างเหมาะสม วิธีการปลูกพืชกินใบกินผลในระบบอินทรีย์ ทั้งยังมีวิธีการปลูกพืชชนิดต่าง เช่น ข้าวโพด แตงโม กาแฟ อ้อย แคนตาลูป เป็นต้น และวิธีทำยาสามัญประจำบ้านที่ใช้ผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์ อือหืม ! เรียกได้ว่ามาเต็มทั้งความรู้และเทคนิควิธีจริง ๆ

อธิศพัฒน์ วรรณสิทธิ์ส่งท้ายจากใจอาจารย์อธิศพัฒน์

        สิ่งที่อาจารย์เน้นนั้น คือการอยากให้ทุกคนแสวงหาความรู้และโอกาสที่จะพัฒนาตนเอง สังคม และชาติบ้านเมือง เป็นการแสวงหาโอกาสในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้เพื่อเลี้ยงตัวเองอย่างยั่งยืน พร้อมกับการมองหาช่องทางและสร้างโอกาสขึ้นมาเอง ทั้งหมดอยู่ในคำจำกัดความที่ว่า

เราต้องพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

อธิศพัฒน์ วรรณสิทธิ์        ปัจจุบันไร่อธิศพัฒน์ได้ทำการเปิดให้ผู้ที่สนใจในเกษตรอินทรีย์เข้าอบรมศึกษาเรียนรู้ และได้มีหน่วยงานต่าง ๆ เดินทางไปดูงานอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งนอกจากให้ความรู้ที่ไร่แล้ว อาจารย์ได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนความรู้ที่ต่างประเทศด้วย ผู้ที่ต้องการไปศึกษาดูงานสามารถติดต่อข่าวสารผ่านทาง Fanpage ได้เลย โดยอาจารย์อยากจะให้เกษตรกรไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้ เป็นการมุ่งหวังที่ทำเพื่อตนเองและสังคมอย่างแท้จริง

ติดตามข่าวสารและสั่งหนังสือ

Facebook : Athitphat Wannasut

Facebook fanpage : เกษตรอินทรีย์ภาคปฏิบัติ


ข้อดี

        หนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่อยากเริ่มต้นทำเกษตอินทรีย์ เนื้อหาสามารถนำไปใช้ได้จริงเพราะผ่านการลงมือปฏิบัติและยืนยันมาแล้ว เรียกได้ว่าเป็นหนังสือ How to สำหรับการทำเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรเลยก็ว่าได้

ข้อสังเกตุ

        หนังสือเล่มนี้ไม่มีขายตามร้านหนังสือทั่วไป ต้องสั่งทาง Fanpage หรือ Website เท่านั้น ทำให้ค่อนข้างลำบากในการสั่งซื้อ

ที่มา www.praew.com : คอลัมน์ชีวิตนี้จะไม่จน ถ้าได้รู้จักอธิศพัฒน์ วรรณสุทธิ์